MVU-fællespuljen


Den Forskningsfremmende pulje for forskning inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU), særligt sygeplejefaglig forskning på Region Sjællands arbejdspladser

MVU-fællespuljen er indtil videre lukket for ansøgninger

Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har i december 2021 indgået en samarbejdsaftale med det overordnede mål at fremme forskningen inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU), særligt sygeplejefaglig forskning på Region Sjællands arbejdspladser, ved at etablere, styrke og udvikle forskningsmiljøer. Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af regionens Politik for Sundhedsforskning i Region Sjælland.

MVU-fællespuljen er på i alt 20 mio. kr.

Fra puljen vil kunne søges midler til tre typer af aktiviteter:

A. Modningsprojekter

B. Større forskningsprojekter

C. Sygeplejefagligt tværgående delt professorat og docentur med SDU-tilknytning (selvstændigt opslag 2023)

Hovedparten af puljemidlerne vil blive prioriteret til type B (Større forskningsprojekter).

Ansøgere må forvente at en evt. bevilling kun omfatter en del af det ansøgte beløb.

MVU-fællespuljens opslag forår 2023

Læs MVU-fællespuljens opslag forår 2023 her på hjemmesiden - eller hent det samlede opslag som print-venlig PDF

ANSØGNINGSFRIST

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 9.00