MVU-fællespuljen


Opslag af midler inden for den Forskningsfremmende pulje for forskning inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU), særligt sygeplejefaglig forskning på Region Sjællands arbejdspladser

Næste ansøgningsfrist er den 25. april 2023 kl. 9.00

Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har i december 2021 indgået en samarbejdsaftale med det overordnede mål at fremme forskningen inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU), særligt sygeplejefaglig forskning på Region Sjællands arbejdspladser, ved at etablere, styrke og udvikle forskningsmiljøer. Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af regionens Politik for Sundhedsforskning i Region Sjælland.

MVU-fællespuljen er på i alt 20 mio. kr.

Fra puljen vil kunne søges midler til tre typer af aktiviteter:

A. Modningsprojekter

B. Større forskningsprojekter

C. Sygeplejefagligt tværgående delt professorat og docentur med SDU-tilknytning (selvstændigt opslag 2023)

Hovedparten af puljemidlerne vil blive prioriteret til type B (Større forskningsprojekter).

Ansøgere må forvente at en evt. bevilling kun omfatter en del af det ansøgte beløb.

 

Indholdsmæssige ændringer i forhold til seneste opslag

Fokus vil i denne ansøgningsrunde være på projekter, der involverer hele forskningsmiljøer og mere seniore forskere med henblik på at styrke det tværinstitutionelle forsker-til-forskersamarbejde og på at løfte forskningskompetencerne bredt. Det er derfor også en forventning, at projekterne omfatter substantiel forskningsaktivitet hos både Region Sjælland og Absalon. Samarbejderne skal desuden ske med involvering af forskere (ph.d.-niveau) hos begge parter.

MVU-fællespuljens opslag forår 2023

Læs MVU-fællespuljens opslag forår 2023 her på hjemmesiden - eller hent det samlede opslag som print-venlig PDF

ANSØGNINGSFRIST

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 9.00