MVU-fællespuljen


Opslag af midler inden for den Forskningsfremmende pulje for forskning inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU), særligt sygeplejefaglig forskning på Region Sjællands arbejdspladser 2022

Førstkommende ansøgningsfrist er den 18. oktober 2022 kl. 9.00

Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon har i december 2021 indgået en samarbejdsaftale med det overordnede mål at fremme forskningen inden for mellemlange videregående uddannelser (MVU), særligt sygeplejefaglig forskning på Region Sjællands arbejdspladser, ved at etablere, styrke og udvikle forskningsmiljøer. Samarbejdsaftalen ligger i forlængelse af regionens Politik for Sundhedsforskning i Region Sjælland.

MVU-fællespuljen er på i alt 20 mio. kr.

Fra puljen vil kunne søges midler til tre typer af aktiviteter:

  1. Modningsprojekter
  2. Større forskningsprojekter
  3. Sygeplejefagligt tværgående delt professorat og docentur med SDU-tilknytning.

Bemærk at type C (Sygeplejefagligt tværgående delt professorat og docentur) først vil kunne søges i en kommende ansøgningsrunde.

Hovedparten af puljemidlerne vil blive prioriteret til type B (Større forskningsprojekter).

Puljen udmøntes som udgangspunkt i perioden 2022 til 2024 via halvårlige opslag. Førstkommende ansøgningsfrist er den 18. oktober 2022 kl. 9.00. I 2023 og 2024 forventes to årlige ansøgningsrunder med frister i juni og december.

Midlerne uddeles af et Fællesudvalg med deltagere fra Region Sjælland og Professionshøjskolen Absalon. For type B og C sker uddelingen på baggrund af ekstern fagfællebedømmelse.

Når ansøgningsrunderne er udmøntet, vil bevillingerne blive offentliggjort.

MVU-fællespuljens opslag

Læs MVU-fællespuljens opslag 2022 her på hjemmesiden - eller hent det samlede opslag som PDF

ANSØGNINGSFRIST

Tirsdag den 18. oktober 2022 kl. 9.00